UMCG kiest voor Medigenic

Over UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen3 (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord- Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand weten-schappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behan¬deling. Voor sommige zeer complexe behandelingen is het UMCG zelfs het enige ziekenhuis in Nederland. Dat het UMCG vooruitstrevend en kundig is op alle gebieden blijkt ook uit het feit dat het UMCG het afgelopen jaar tijdens de uitbraak van ebola door minister Schippers van Volksgezondheid werd aangewezen als een van de drie ziekenhuizen waar ebola-patiënten behandeld mogen worden. Medigenic draagt bij aan hygiëne in het UMCG.

De beste optie

Een belangrijk onderdeel voor de algehele hygiëne in het ziekenhuis is desinfectie van materiaal en apparatuur. Hein Schotsman, deskundige infectiepreventie, deed een vergelijkend warenonderzoek naar diverse medische toetsenborden en toebehoren. Op basis van eisen aan zowel hygiënische als ook arbo-technische aspecten kwamen het Medigenic keyboard en de muis als beste naar voren. “Als deskundige op het gebied van infectiepreventie ben ik positief over en stimuleer ik het gebruik van Medigenic in het UMCG. Met name op werkplekken dicht bij de patiënten(zorg). Deze toetsenborden hebben een aantal voordelen voor de hygiëne en infectiepreventie ten opzichte van beschikbare alternatieven:

1. Een glad en gesloten oppervlak: Hierdoor blijft er geen vuil achter op de normaliter slecht bereik¬bare plaatsen van een toetsenbord. Daarnaast kan adequate reiniging en desinfectie worden toegepast met de gangbare desinfectantia in een ziekenhuis.

2. Signaleringslampje: Met behulp van een signaleringslampje op het toetsenbord wordt de gebruiker erop geattendeerd dat er reiniging of desinfectie moet plaatsvinden.”

Overig nieuws

Gratis testen

Gratis testen

Wil jij één van onze medische toetsenborden gratis uitproberen voor 30 dagen? Dat kan!