Lampje blijft knipperen – sensoren doen het niet

Probleem: Ook na reinigen gaat het knipperlichtje niet uit.

Testen reinigingssensoren
Het Medigenic Compliace keyboard heeft 3 sensoren die allemaal getriggerd moeten worden om ervoor te zorgen dat het “Cleaning Alert” na
reiniging uitgaat. De twee vochtsensoren bevinden zich linksboven en rechtsonder in de hoek (ijzeren puntjes), de druk sensor zit beneden links.
Om uit te sluiten dat een sensor kapot is, kunt u het volgende controleren:
1. Indien nog niet geïnstalleerd, Download de software.
2. Zorg dat het keyboard is aangesloten en open het programma.
3. Links in het programma onder Sensors “left” en “right” verschijnt een blauwe balk als de contactpunten nat gemaakt worden. Wanneer dit
het geval is betekend het dat de sensoren werken. De derde balk geeft de reactie van de druksensor aan.
4. Onder Treshold “Low” is een minimale vochtwaarde in te stellen. U kunt bekijken of het keyboard beter reageert op schoonmaken wanneer u
deze waarde omlaag brengt. Vergeet niet om na het verlagen van de waarde op “Store” te klikken!

*Het aanpassen van de senoren kan alleen in Manufacturer mode

Manufacturer mode

1. Installeer de Medigenic admin utility:
http://www.medigenic.nl/wp-content/uploads/2012/12/Medigenic_Admin_Utility_2_1.zip

2. Start de utility in manufacterer mode
Deze modus is niet standaard beschikbaar. Hiervoor moet het programma in Command opgestart worden. Start hiervoor eerst Windows
command op en start de utility met argument “TEST”, zie hieronder een voorbeeld:

3. U kunt nu indien gewenst de gevoeligheid van de sensoren aanpassen